MEM
Last Updated:
17/05/2022 - 14:15

MEM Registration for Spring 2022 Semester

• Registration Information
Program coordinator: Cem İyigün
Registration advisors: Cem İyigün, Esra Karasakal, Sinan Gürel
Program secretary : Deniz Akdeniz (dakdeniz@metu.edu.tr)
Program code: 866
Bank account for the tuition fee: İş Bank Online Katkı Payı Hesabı, please also see (https://oidb.metu.edu.tr/katki-payiodemeleri)
Registration for EM 590 Seminar, EM892 Special Studies and EM 599 Term Project: Students in their last semester should register
for both courses.
• Registration Deadlines
Last day for new students to submit their documents at the Registrar's Office: 04-08 October 2021
Last day to pay the tuition fee: 11-15 October 2021
Submission of the bank receipt to the program secretary: 11-15 October 2021 (only with e-mail at dakdeniz@metu.edu.tr )
Interactive registration and advisor approval: 13-15 October 2021
Course add-drop and advisor approval: 25-28 October 2021
Last day to apply for return of the tuition fee: 01 - 12 November 2021. Petitions should be submitted to the METU Accounting
Office. Please follow ! https://oidb.metu.edu.tr/en/tuition-fee-payments
• Registration Procedure for New Students
1. Newly admitted students submit their registration documents to the graduate programs director in the Registrar's Office and get
their Student IDs.
2. Each student will be assigned an email address and a password by METU Computer Center. Students need to visit Room B-14
in the METU Computer Center to get their e-mail address and password.
3. Students pay their tuition fee at the bank. Student's Name and the Evening program without thesis must be made clear
and written on the bank receipt.
4. They submit the original copy of the bank receipt to the program secretary by email dakdeniz@metu.edu.tr. Please include the
following information in your email :
. Student ID
. E-mail address (important to be able to receive the messages sent to the program e-mail list)
. Status of the student: newly admitted or ongoing
. Whether or not the student will register for courses of other degree programs
5. They access the interactive registration system (https://register.metu.edu.tr) using their Student ID and password to
register for courses. (A prior contact to the registration advisor might be useful for course selection.)
6. They contact with their registration advisor to get their registration approved using their password.
7. They can change the courses they take during the course add-drop period by using the interactive registration system. Any
change should again be approved by the registration advisor.
• Registration Procedure for Ongoing Students
They follow Steps 3 to 7 above.
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI
Program koordinatörü: Cem İyigün
Kayıt danışmanları: Cem İyigün, Esra Karasakal, Sinan Gürel
Program sekreteri : Deniz Akdeniz (dakdeniz@metu.edu.tr)
Program kodu: 866
Kayıt ücretinin yatırılması için banka hesabı: İş Bankası Online Katkı Payı Hesabı (bakınız, https://oidb.metu.edu.tr/katkipayi-
odemeleri )
EM 590 Seminar ve EM 599 Term Project derslerine kayıt: Son dönem öğrencileri bu iki derse ve EM 892 dersine kayıt
olmalıdır.
Seçmeli EM 89x dersine kayıt: Proje derslerini (EM 599 ve EM 590) alan her öğrenci EM 89X Special Studies dersine kayıt
olmak zorundadır. Bu ders kredisiz ve ücretsizdir.
• Kayıt Tarihleri
Yeni öğrencilerin kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na teslim etmeleri için son gün: 04-08 Ekim 2021
Kayıt ücretinin ödenmesi için son gün: 11-15 Ekim 2021
Banka makbuzunun program sekreterine verilmesi: 11-15 Ekim 2021 (eposta ile dakdeniz@metu.edu.tr adresine)
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayı: 13-15 Ekim 2021
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı: 25-28 Ekim 2021
Kayıt ücretinin geri alınması için son gün: 01 – 12 Kasım 2021. Dilekçeler ODTÜ Katkı Payı Ofisi’ne verilmelidir. Lütfen takip edin
! https://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-odemeleri
• Yeni Kaydolan Öğrenciler
1. Programa yeni kabul edilen öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)’nda lisansüstü programla ilgilenen
kayıt görevlisine teslim ederler . ÖİDB tarafından sisteme bilgi girişleri yapılır ve öğrenci numaraları verilir.
2. Programa yeni kabul edilen öğrencilerin sisteme bilgi girişleri yapıldıktan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından
öğrenci şifreleri hazırlanır. Öğrenciler şifrelerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, B-14 numaralı odadan alırlar.
3. Öğrenciler kayıt ücretlerini ilgili banka hesap numarasına öderler. Ödeme sırasında İkinci Eğitim Programı olduğu ve
Öğrenci Adı mutlaka belirtilmeli ve dekonta yazdırılmalıdır.
4. Banka dekontunun bir sureti öğrenci tarafından program sekreterliğine e-posta ile gönderilir. (dakdeniz@metu.edu.tr) Alttaki
bilgileri lütfen emailinizde paylaşın :
. Öğrenci numarası
. E-posta adresi (dönem içinde EM e-posta listesine gönderilen mesajların öğrenciye ulaşması için önemlidir).
. Öğrencilik durumu (programa devam eden öğrenci veya yeni öğrenci)
. Başka programlardan ders alıp almadığı
5. Öğrenciler ders kayıtlarını (https://register.metu.edu.tr) adresinden Öğrenci No ve Şifrelerini kullanarak tamamlarlar.
(Ders kayıtlarından önce danışman öğretim üyeleri ile irtibata geçmek faydalı olacaktır).
6. Öğrenciler etkileşimli kayıt işlemini tamamladıktan sonra, danışman onayı almak üzere şifreleri ile birlikte danışmanları ile irtibata
geçerler. Ders kayıtlarında değişiklik olduğunda danışman onayı gerekmektedir.
• Programa Devam Eden Öğrenciler
Programa devam eden öğrencilerin Adım 3-7’yi takip etmeleri gerekmektedir.